Jak działają narkotesty

Testy narkotykowe to szeroka grupa produktów, która ma za zadnie jednoznacznie stwierdzić czy dana osoba znajduje się pod wpływem substancji odurzających. Narkotyki możemy stwierdzić w moczu, ślinie, krwi, pocie lub włosach danej osoby.
Istnieją również testy, które potrafią wykryć obecność narkotyków czy prochu, nawet w niewielkiej ilości substancji.
Oba rodzaje testów znajdują szerokie zastosowanie. Są wykorzystywane nie tylko przez policję, ale także przez agencje antydopingowe w sporcie, w lecznictwie, a także coraz częściej przez.

Jak działają narkotesty


Testy do wykrywania narkotyków w ślinie w swoim działaniu wykorzystują procesy biochemiczne, wykrywając same substancje aktywne lub produkty ich rozpadu (metabolity). W dużym uproszczeniu substancje psychoaktywne łączą się ze składnikiem aktywnym testu dając w efekcie kilka unikalnych substancji w zależności od tego z czym się połączyły. Tego typu reakcje nazywamy równoległymi lub konkurencyjnymi. Jeżeli powstałe produkty pasują do „wzorca” umieszczonego na teście, zaczepiają się o niego dając pozytywny wynik.

Wykrywając narkotyki w moczu, krwi lub pocie korzysta się z analogicznej metody co w testach śliny. W przeciwieństwie jednak do testu śliny badanie moczu czy krwi daje zdecydowanie bardziej wiarygodne rezultaty, ponieważ w ich przypadku próg, który musi osiągną stężenie substancji jest zdecydowanie niższy.

Testy badające obecność narkotyku we włosach odznaczają się największą pewnością otrzymania prawdziwego wyniku. Metoda korzysta z chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas oraz chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. W dużym skrócie w tej metodzie początkowo rozdziela się badaną próbkę na mniejsze części, a następnie wprowadza do źródła cząstek ujemnych. W wyniku ich działania próbka rozpada się na jeszcze mniejsze cząstki, których analiza pozwala zidentyfikować substancje chemiczne.

Kiedy możemy stosować narkotesty


Test na obecność narkotyków najlepiej przeprowadzić od razu kiedy podejrzewamy, że dana osoba może być pod wpływem narkotyków. Czas, przez który dana substancja może być wykryta jest zwykle dość krótki i różni się w zależności od rodzaju użytego testu. Ogólnie można przyjąć, że testy na ślinę wykrywają substancje do 72 godzin po ich zażyciu. Dużo lepszą skutecznością wykazują się testy na mocz oraz krew. Tutaj na zrobienie testu mamy już kilka do kilkunastu dni. Najdłużej substancje psychoaktywne utrzymują się we włosach. Tam możemy wykryć je nawet po kilku miesiącach od zażycia – kup narkotesty na: https://alkomaty.net.pl/32-narkotesty

Jaką skutecznością wykazują się narkotesty


Najmniejszą skutecznością wykazują się testy ze śliny. W takich przypadkach dość często uzyskujemy fałszywie pozytywne lub fałszywie negatywne wyniki. Na pewno dużo lepszymi metodami są badania moczu, jednak w ich przypadku łatwiej o zafałszowanie próbki. Dużo zależy również od jakości samego testu. Wysokiej klasy testy mają mniejszy współczynnik błędu co czyni test dużo bardziej wiarygodnym. Z tego powodu warto korzystać z testów od sprawdzonych dostawców takich jak na przykład sklep Alkomaty.net.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *