Układ listu motywacyjnego

Pisząc list motywacyjny rzecz jasna musimy zwrócić baczną uwagę na jego treść. Niemniej, nie można zapominać o stronie technicznej, a więc o układzie listu motywacyjnego.

Miejscowość, data i dana osobowe

Na samym początku piszemy miejscowość oraz datę. Powinno się umieścić te informacje w lewym górnym rogu naszego listu. Swoje dane osobowe, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu/e – mail umieszczamy linijkę niżej, ale już w prawym górnym rogu.

Do kogo piszesz?
W liście motywacyjnym koniecznie musi się znaleźć informacja mówiąca o tym do kogo piszemy. Im dokładniejsze dane podamy tym lepiej. W miejscu tym na pewno nie może zabraknąć nazwy instytucji/firmy, do której piszemy wraz z jej adresem, jednakże jeśli możesz pozyskać dodatkowe dane, to warto umieścić tu również imię i nazwisko osoby, do której kierowany jest list oraz jej stanowisko.

Zdanie wprowadzające

List motywacyjny zaczynamy od informacji o jakie stanowisko się ubiegamy i gdzie oraz kiedy znaleźliśmy daną ofertę pracy, zdanie wprowadzające może na przykład brzmieć w ten sposób: „Odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone w ……………. dnia …………… pragnę zgłosić swoją kandydaturą na stanowisko ………………..”. Zdanie wprowadzające powinno być krótkie i konkretne.

Następnie warto podać kilka informacji na temat firmy, w której chcemy pracować, a więc dlaczego interesuje nas dane stanowisko w tej właśnie firmie, skąd zdobyliśmy informacje na temat danego przedsiębiorstwa, co wiemy o danej firmie itp. Dzięki temu pokażemy, że zadaliśmy sobie trud, by dowiedzieć się co nieco o firmie, do której składamy aplikację, a to z pewnością zostanie odebrane przez potencjalnego pracodawcę na naszą korzyść.

Rozwinięcie listu motywacyjnego

W rozwinięciu listu motywacyjnego prezentujemy swoją osobę. Warto zadbać o oryginalny i niebanalny opis, który przedstawi nas w dobrym świetle, niemniej pamiętajmy o tym, by nie wywyższać swojej osoby, gdyż próżność i zbytnia pewność siebie z pewnością nie będzie dobrze odebrana. W rozwinięciu należy uzasadnij, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko, jednakże unikaj pustych słów! Pamiętaj, że samo wymienienie cech, typu „jestem punktualny, posiadam doświadczenie” niewiele mówi o Twoich zaletach. O wiele lepiej podać przykłady, które rzeczywiście pokażą, że posiadasz takie cechy. W rozwinięciu porusz także temat swoich kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Zakończenie listu motywacyjnego

Zakończenie listu warto zakończyć słowami, które wyrażą gotowość do spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej, można napisać w ten sposób: „Chętnie przekaże dodatkowe informacje na temat mojej kandydatury na rozmowie kwalifikacyjnej”. Nie zapominaj o zakończeniu listu zwrotem „Z poważaniem” bądź „Z wyrazami szacunku”.

List motywacyjny najlepiej napisać na komputerze, gdyż wtedy będzie on przejrzysty i czytelny, jednakże pamiętaj o tym, by na koniec złożyć własnoręczny podpis.

Załączniki

Jeśli dołączasz do listu motywacyjnego jakieś dodatkowe dokumenty, na przykład CV, kserokopie dyplomów, referencje i tym podobne, wymień je na samym końcu listu.

Autorem poradnika jest Agencja Zatrudnienia KSService.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *