Na czym polega ochrona fizyczna

Obecnie z ochrony fizycznej osób i mienia korzysta wiele osób i instytucji. To nie tylko firmy czy placówki bankowe, ale również osiedla, sklepy, magazyny, parkingi, a nawet prywatne domy. Pracownicy ochrony fizycznej (częściej określani mianem ochroniarzy) chronią wyznaczone osoby lub ich mienie przed kontaktem z osobami niepowołanymi.

Czym jest ochrona fizyczna

Bezpośrednia ochrona fizyczna to szereg działań podejmowanych przez ochroniarza (wykonywanych zarówno osobiście, jak i przy pomocy nowoczesnych urządzeń alarmowych czy monitorujących). Dzięki nim osoby czy mienie są bardzo dobrze chronione, a osoby odpowiedzialne za to są w stanie bardzo szybko ustalić obecność osób trzecich na danym terenie, które nie powinny się w danej chwili w tym miejscu znajdować. Ochrona w uzasadnionych przypadkach ma prawo do wszczęcia interwencji, jeżeli stwierdzi, że chronione przez nią podmioty znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie.

Ochrona fizyczna osób czy też mienia ma zapewniać bezpieczeństwo, poprzez prewencję, zapobiegając kradzieżom, włamaniom, dewastacjom czy sytuacjom bezpośrednio zagrażającym zdrowiu lub życiu ludzkiemu.

Uprawnienia i wyposażenie pracowników ochrony

Wyposażenie pracownika ochrony jest ściśle określone wymogami tego zawodu, nie może być przypadkowe i zależne od jego woli. Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia są odpowiednie środki łączności (radiostacje, telefony GSM, sprzęt do oświetlania) oraz środki ochrony osobistej (kamizelki, hełmy broń palna). Dodatkowe wyposażenie ochrony zależne jest od specyfiki chronionego obiektu. Ochrona fizyczna osób i mienia to najważniejsze obowiązki stojące po stronie firm ochroniarskich. Warto jednak pamiętać o tym, że poza powinnościami, ochrona ma również swoje prawa i uprawnienia, które muszą być respektowane w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami pracownicy ochrony posiadają między innymi następujące uprawnienia:

  • mogą określać, czy dana osoba może znaleźć się na chronionym przez nich terenie, czy też nie (z uwzględnieniem prawa do wylegitymowania i ustalenia jej tożsamości);
  • możliwość usunięcia z danego terenu osoby, która stwarza zagrożenie dla porządku bądź nie powinna na nim przebywać z innego, istotnego powodu;
  • ochrona ma prawo zatrzymać i przekazać w ręce policji osoby stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a także chronionego przez nich mienia;
  • w skrajnie niebezpiecznych sytuacjach ochrona może zastosować środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, paralizator, broń palna itp.).

Ochrona fizyczna Kraków to usługa, z której skorzystać może każdy, kto tego potrzebuje. Firmy zajmujące się zabezpieczeniem osób i mienia po ustaleniu szczegółów ustalają indywidualne środki ochronne, zależne od danego przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *